•  پیشتاز در ارائه محصولات دوستدار محیط زیست ( مصرف بهینه منابع آبی ، کاهش حجم فاضلاب تولیدی ، تکریم انسان به جهت استفاده از محصولات در شأن او  و محیط زیست)

  • احترام به حقوق مشتری  با ارائه کالاهای دارای کیفیت روز جهانی

  • تعهد زیست محیطی با محصولات کاهنده مصرف آب و انرژِی بدون کاهش راحتی

  •  بکار گیری قطعات بهداشتی بدون هرگونه عوارض جانبی بر روی مصرف کننده آب

  •  متابعت از سیستم بدون سرب (LEAD FREE) جهت خروجی 100 درصد بهداشتی

  •  ارائه محصولات کامل تر ، راحت تر و سازگارتر با کاربر و محیط اطراف آن

  •  معرفی استاندارد روز اروپا و شرکت در تدوین اولین استاندارد شیرهای هوشمند الکترونیک در ایران

* عضو تدوین کننده استاندارد ملی شیرهای اهرمی *

 

* عضو تدوین کننده استاندارد ملی آبفشان ها *

 

* عضو تدوین کننده استاندارد ملی سردوش *

 

* عضو تدوین کننده استاندارد ملی شلنگ های بهداشتی