نمایش دادن همه 3 نتیجه

نمایش 9 24 36

بسته کاهنده مصرف آب – خروجی ثابت ضد رسوب

تا 75 درصد صرفه جویی در مصرف آب   تا 25 درصد صرفه جویی در مصرف انرژی مناسب برای یک واحد

بسته کاهنده مصرف آب – ضدرسوب

توضیحات: تا 50 درصد صرفه جویی در مصرف آب بدون کاهش راحتی تا 20 درصد صرفه جویی در مصرف انرژی

بسته کاهنده مصرف آب – لانه زنبوری

توضیحات: تا 50 درصد صرفه جویی در مصرف آب بدون کاهش راحتی  تا 20 درصد صرفه جویی در مصرف انرژی