نمایش دادن همه 3 نتیجه

نمایش 9 24 36

رابط کاهنده مصرف آب

اقتصادی و با صرفه  مناسب بکار گیری در سردوشهای سقفی ،شیر های های توالت و خروجی دوش شیر های حمام

رگلاتور کاهنده مصرف آب PCW-01

http://absaving.ir/wp-content/uploads/2022/10/pcw-01.mp4 ابزار صرفه جویی در مصرف آب برای انواع شلنگ های توالت و حمام قطعه ای با عملکرد دو گانه

رگلاتور کاهنده مصرف آب PCW-02

http://absaving.ir/wp-content/uploads/2022/10/pcw-02.mp4 ابزار کارآمد جهت دستیابی سریع به صرفه جویی در مصرف آب تنظیم کننده جریان اب نوع دوم با خروجی