نمایش دادن همه 5 نتیجه

نمایش 9 24 36

بسته تجهیزات کاهنده مصرف آب ضد رسوب

صرفه جویی تا 50% در مصرف آب بدون کاهش راحتی توضیحات : بسته تجهیزات کاهنده مصرف آب ضد رسوب شامل

بسته تجهیزات کاهنده مصرف آب لانه زنبوری

صرفه جویی تا 50% در مصرف آب بدون کاهش راحتی توضیحات : بسته تجهیزات کاهنده مصرف آب لانه زنبوری شامل

بسته کاهنده مصرف آب – خروجی ثابت ضد رسوب

تا 75 درصد صرفه جویی در مصرف آب   تا 25 درصد صرفه جویی در مصرف انرژی مناسب برای یک واحد

بسته کاهنده مصرف آب – ضدرسوب

توضیحات: تا 50 درصد صرفه جویی در مصرف آب بدون کاهش راحتی تا 20 درصد صرفه جویی در مصرف انرژی

بسته کاهنده مصرف آب – لانه زنبوری

توضیحات: تا 50 درصد صرفه جویی در مصرف آب بدون کاهش راحتی  تا 20 درصد صرفه جویی در مصرف انرژی